Vai dzīvokļa īpašnieks var tikai savā dzīvoklī uzlikt siltumskaitītāju vai atslēgties no centralizētās apkures?