Ūdens sistēmu dezinfekcijas pasākumi Džūkstes pagastā 11.septembrī!
SIA “Komunālserviss TILDe” informē, ka 2023. gada 11. septembrī laika posmā no plkst 9.00 līdz 13.00 notiks hidroforu attīrīšanas un dezinfekcijas pasākumi Džūkstē, Lanceniekos un Pienavā.
Kā dezinfekcijas līdzeklis tiks izmantota  ūdeņraža pārskābe jeb peroksīds. Ūdens padeve dezinfekcijas laikā netiks pārtraukta, ūdens lietošana nav ierobežota.