Paziņojums par SIA “Komunālserviss TILDe” valdes locekļa amata pretendentu izvērtēšanas komisijas priekšlikuma noraidīšanu un nominācijas procesa izbeigšanu