SPRK iesniegts precizēts ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekts

SIA “Komunālserviss TILDe” 2022.gada 29.novembrī un 5.decembrī iesniedza SPRK precizētu tarifu projektu un tarifu projekta izvērtēšanai
nepieciešamo papildu informāciju un pamatojošos dokumentus.

Apstiprināšanai tiek virzīti:

1) no 2023.gada 1.februāra līdz 2023.gada 30.aprīlim:
• ūdensapgādes pakalpojumu tarifa projekts 1,57 EUR/m3 (bez PVN)
• kanalizācijas pakalpojumu tarifa projekts 1,84 EUR/m3 (bez PVN)

2) no 2023.gada 1.maija:
• ūdensapgādes pakalpojumu tarifa projekts 1,84 EUR/m3 (bez PVN)
• kanalizācijas pakalpojumu tarifa projekts 2,20 EUR/m3 (bez PVN)

Precizētais tarifu projekta kopsavilkums

Tarifu projekta infogramma