Siltumenerģijas pakalpojumu cenrādis Pūres pagasta Lamiņos
Pamatojoties uz Tukuma novada domes 27.03.2022. Lēmumu prot. Nr. 7, 37.§, sākot ar 2022.gada 1.augustu stājas spēka sekojošs maksas pakalpojuma cenrādis:
Nr.1. Apkure sociālajam dzīvoklim mājā “Lāmas” EUR 1,74 par m2
Nr.21. Karstā ūdens uzsildīšana Lamiņu ciemā (daudzdzīvokļu mājas “Tērces” un “Avoti”) EUR 4,34 par m3
Nr.22. Apkure Lamiņu ciemā (daudzdzīvokļu mājas “Tērces” un “Avoti”) EUR 1,66 par m2