SIA “Komunālserviss TILDe” izsludinājusi degvielas iepirkumu