SIA “Komunālserviss TILDe” ar 01.05.2024. sabiedrība vairs nesniegs starpniecības pakalpojumu sadzīves atkritumu savākšanai.

PAZIŅOJUMS!

SIA “Komunālserviss TILDe” informē, ka ar 01.05.2024. sabiedrība vairs nesniegs starpniecības pakalpojumu sadzīves atkritumu savākšanai.

Koplietošanas sadzīves atkritumu konteineri no Kaives centra atkritumu laukuma tiks noņemti.

Daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem pašiem ir jāslēdz līgums ar AAS “Piejūra” par atkritumu apsaimniekošanu.

SIA Komunālserviss TILDe