Plānotie darbi no 9. augusta
 • Šķiroto atkritumu izvešana no Irlavas, Lestenes, Sēmes pagastu kapsētām;
 • Vēja seku likvidēšana pie Irlavas slimnīcas (nolauzts koks);
 • Tiks pabeigts jumta remonts Ziedoņa iela 5A, Tumē;
 • Radiatoru maiņa Sēmes pamatskolā
 • Skursteņa remonts daudzdzīvokļu ēkai “Pūre 11”;
 • Santehnikas darbi Džūkstes bērnu dārzā;
 • Turpinās ūdens skaitītāju uzstādīšana un nomaiņa Pūres un Tumes daudzdzīvokļu ēkās;
 • Ceļa segumu atjaunošana Pūres pagastā;
 • Grants seguma uzbēršana Vecmokās;
 • Kanalizācijas aku tīrīšana Ozolnieku ciemā un Slampē;
 • Teritoriju labiekārtošana un pļaušana visos pagastos un pagastu kapsētās;
 • Daudzdzīvokļu māju īpašnieku aptaujas anketu apkopošana Sēmei, Zentenei un Džūkstei;
 • Iedzīvotāju sapulces Dzintars 1 un Dzintars 2, Pūrē.