Plānotie darbi no 7.septembra līdz 11.septembrim
 • Ceļu greiderēšana Slampes un Džūkstes pagastos
 • Ceļu greiderēšana Irlavas un Lestenes pagastos
 • Ceļu greiderēšana Kaivē
 • Autostāvvietas labiekārtošana pie daudzdzīvokļu mājas Ezera 8, Sēmē
 • Ūdensskaitītāju maiņa Irlavas un Tumes daudzdzīvokļu mājās
 • Kanalizācijas stāvvada remonts Slampes “Zemgaļos”
 • Zāles pļaušana Slampes, Džūkstes, Tumes, Sēmes un Vienības ciemu teritorijās
 • Santehnikas darbi Džūkstes bērnudārzā
 • Ūdens stāvvada remonts Lancenieku “Lāsēs”
 • Jumtu remonta darbi Slampes daudzdzīvokļu mājās Kurši un Audzes
 • Ikgadējā notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) apkope Tumē
 • Ūdens stāvvadu apsekošana Vienības “Baložos”