Plānotie darbi no 31. maija
 • Pūres ŪAS rekonstrukcijas darbi ( 1. jūnijā Pūres ciemā tiks pārtraukta ūdens padeve)
 • Teritoriju pļaušanas un uzkopšanas pagastu centros
 • Turpinās grants seguma atjaunošanas darbi Stacijas ielā Slampē
 • Ceļa apauguma noņemšana (“Krimpas”, Pūre)
 • Jumta teknes remontdarbi Ezera 14, Sēme
 • Informatīvās plāksnes atjaunošana Rideļu kapos
 • Novērsta ūdensvada avārija Ozolniekos (māja “Ceriņi”)
 • Slampes ciemā izsūtītas decentralizētās kanalizācijas sistēmas (DKS) reģistrācijas pieteikumi
 • DKS reģistrācijas veidlapu tagad var iesniegt arī uzņēmuma mājas lapā
 • Ūdens ievadmezgla maiņa Irlavas mājām “Vītoliņi” un “Cīrulīši”
 • Pagalma seguma remontdarbi Slampes “Kuršos”