Plānotie darbi no 31. janvāra
  • Ceļu un apsaimniekošanas teritoriju tīrīšana no sniega un kaisīšanās darbi
  • Ūdens skaitītāju rādījumu uzņemšana daudzdzīvokļu mājās un skaitītāju maiņa
  • Ūdensvada avārijas remontdarbi Džūkstē un Pūres pagasta ūdenstorņos
  • Deleģēšanas līguma 2022.g. parakstīšana ar pašvaldību, izmaksu un līgumu precizēšana ar pagastu pārvaldēm
  • Ikdienas darbi inženierkomunikāciju uzturēšanai un apkures nodrošināšanai apsaimniekošanas objektos
  • Turpinās Pārvaldīšanas līgumu sagatavošana un parakstīšana ar daudzdzīvokļu mājām
  • Ikdienas īres līgumu reģistra uzturēšana, informācijas apmaiņa ar pagastu pārvaldēm un pašvaldību
  • Darbs pie informācijas apkopošanas par apsaimniekotajām daudzdzīvokļu mājām, kurām nepieciešama tehniskā apsekošana, un 2022.gada apsaimniekošanas darbu plānošana