Plānotie darbi no 31.augusta līdz 4.septembrim
  • Turpinās ceļa atjaunošanas darbi Slampes pagasta ceļa posmā Vairogi – Būriņi
  • Atputekļošanas materiālu iestrāde Irlavas un Sēmes pagasta ceļu posmos
  • Ūdensvada trases avārijas remonts Vienībā
  • Aeratora remonts Tumes notekūdeņu attīrīšanas iekārtās
  • Ūdens skaitītāju maiņa Tumes daudzdzīvokļu mājās
  • Ikgadējās VVD pārbaudes Irlavas, Vasku un Lestenes notekūdeņu attīrīšanas iekārtās
  • Jumtu remonta darbi Slampes daudzdzīvokļu mājās Kurši un Audzes
  • Elektroinstalācijas remonts Slampes daudzdzīvokļu mājā Silavas
  • Ūdens stāvvadu remonts Slampes daudzdzīvokļu mājā Pūpoli