Plānotie darbi no 3. janvāra
  • Brīvdienās veikti maģistrālo ūdensvadu avārijas remontdarbi Slampē un Sēmē
  • Ceļu un apsaimniekošanas teritoriju kaisīšana un attīrīšana no sniega
  • Kāpņu telpas remonts Ezera iela 14, Sēme
  • Elektroapgādes sakārtošana Slampes daudzdzīvokļu mājas “Pūpoli” kāpņutelpā
  • Pārvaldīšanas līgumu gatavošana un parakstīšana ar daudzdzīvokļu mājām
  • Īres līgumu reģistra uzturēšana, informācijas apmaiņa ar pagastu pārvaldēm un pašvaldību
  • Prasības pieteikumu sagatavošana tiesai par parādu piedziņu
  • Štatu saraksta un darba līgumu sagatavošana
  • Informācijas apkopošana par apsaimniekotajām daudzdzīvokļu mājām, kurām nepieciešama tehniskā apsekošana. 2022.gada apsaimniekošanas darbu plānošana
  • Uzņēmuma pamatlīdzekļu inventarizācija