Plānotie darbi no 28.jūnija
26.junijā Pūrē bija aizdambējies maģistrālais kanalizācijas vads.
28.jūnijā Ozolniekos ūdensvada avārijas remonts.
Džūkstē 30.jūnijā plānoti divi jauni pieslēgumi piet centralizētās ūdensvada, tiks pārtraukta ūdens padeve no 9.00 līdz 11.00
29.jūnijā kanalizācijas remontdarbi Tumē Saules ielā.
Turpinās pagastu teritoriju pļaušanas darbi.
Šķiroto atkritumu savākšana Irlavas pagasta kapsētās.
Labiekārtošanas darbi Mazbrizules kapsētā.
Ceļmalu pļaušana Slampes un Džūkstes pagastos.
Māras parka pļaušana Slampē.