Plānotie darbi no 25. janvāra līdz 29. janvārim
  • Brīvdienās veikti maģistrālā ūdensvada avārijas remontdarbi Džūkstē
  • Brīvdienās veikti siltummezgla remontdarbi Pūre 23 mājā (bija problēmas ar siltā ūdens kvalitāti)
  • Brīvdienās veikti kanalizācijas atsūknēšanas darbi Pūrē pie Abavas 10. Šonedēļ tiks skalota kanalizācijas trase ar hidrodinamisko mašīnu.
  • Šonedēļ tiks veikts Pūres ūdens stacijas tehniskā apsekošana
  • Tiek gatavota traktortehnika, lai tiktu galā ar šonedēļ plānoto sniega stihiju
  • Šodien tiek stumts sniegs Degoles pagasta ceļos
  • Šonedēļ tiks nolasīti ūdens skaitītāju rādījumi
  • Turpinās dzīvokļa remontdarbi Ezera 14-25 Sēmē
  • Tiks apkopots Tukuma tirgus nomnieku saraksts, lai sagatavotu jaunos nomas līgumus