Plānotie darbi no 24. maija
 • Teritoriju pļaušanas un uzkopšanas visos pagastos
 • Sakopšanas Pūres un Lamiņu kapsētās
 • Atkritumu izvešana no Sēmes un Zentenes pagastu kapsētām
 • Zemes līdzināšanas darbi Sēmē
 • Dīķu tīrīšana pie Zentenes NAI
 • Lamiņu ŪAS ēkas remontdarbi
 • Tiks apsekots jumta stāvoklis Rubeņu ēkai Irlavā
 • Grants seguma atjaunošana Stacijas ielā Slampē
 • Tiks apkopotas aptaujas anketas par Tumes un Degoles mājām:
  • Māju vecāko vēlēšanas
  • Pārvaldīšanas tāmes apstiprināšana
 • Aptaujas anketu gatavošana Pūres mājām
 • Plānota mājas sapulce Lestenes Druvās