Plānotie darbi no 2. augusta
 • Turpinās jumta remonts Ziedoņa iela 5A, Tume
 • Uzsāks radiatoru nomaiņu Sēmes bērnu dārzā
 • Pūrē un Jaunsātos ūdens skaitītāju uzstādīšana dzīvokļos privātpersonām
 • Abavniekos uzsāks baseina tīrīšanas darbus
 • Ceļu greiderēšana Irlavā un Lestenē
 • Stāvvadu nomaiņa Lāsēs, Lanceniekos
 • Daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku aptaujas Sēmē un Zentenē
 • Daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku aptauju apkopošana Pūrei un Jaunsātiem
 • Novērsta kanalizācijas sistēmas avārija Ziedoņa 5, Tumē, plānoti papildus darbi
 • Ūdens skaitītāju nomaiņa Tumē dzīvokļu īpašumos
 • Teritorijas labiekārtošana un pļaušana visos pagastos
 • Kapsētu teritoriju sakopšana pirms kapu svētkiem visos pagastos