Plānotie darbi no 19.oktobra līdz 23.oktobrim

·

 • Pagasta teritoriju pļaušana Sēmes pagastā
 • Plānots pabeigt autogreidera remontu
 • Grants ceļu seguma atjaunošanas darbi Sēmes pagastā
 • Jumta remontdarbi Slampes daudzdzīvokļu mājā “Silavas”
 • Ūdens stāvvadu remontdarbi Slampes daudzdzīvokļu mājā “Vēsmas”
 • Jumta remontdarbi Lancenieku daudzdzīvokļu mājā “Cīruļi”
 • Jumta remontdarbi Sēmes daudzdzīvokļu mājā Ezera 12
 • Iekšējā siltummezgla remonts Sēmes sākumskolā
 • Nosēdakas pārbūve Lestenes NAI
 • Ūdensskaitītāju maiņa Irlavas daudzdzīvokļu mājās
 • Turpinās kanalizācijas cauruļu nomaiņa Vienības daudzdzīvokļu mājā “Rubeņi”
 • Siltumapgādes iekšējo kontūru atgaisošana un skalošana mājās, kas pieslēgtas centrālapkurei.