Plānotie darbi no 17. maija
  • Teritoriju pļaušanas un uzkopšanas visos pagastos
  • Remontdarbi Zentenes NAI
  • Zentenes zivju kombināta notekūdeņu apsekošana
  • Tīrīšanas un regulēšanas darbi Lestenes un Irlavas NAI
  • Apauguma noņemšana grants seguma ceļam Vecmokās
  • Turpināsies jumta remontdarbi Lestenes “Gobās”
  • Turpināsies remontdarbi Lancenieku “Cīruļos”
  • Kosmētiskie remontdarbi Tirgus pārtikas paviljona ēkā
  • Kanalizācijas tīrīšanas darbi Sēmes centrā
  • Ūdens kvalitātes monitoringa pasākumi Slampē