Plānotie darbi no 17.augusta līdz 21.augustam
  • Ceļa atjaunošanas darbi Irlavas pagastā, ceļš Ezeriņi – Pūšļi
  • Ceļa atjaunošanas darbi Slampes pagastā, ceļš Vairogi – Būriņi
  • Turpinās apkures sistēmas remonts daudzdzīvokļu mājas “Gobas” (Lestene) pagrabstāvā
  • Ūdens skaitītāju maiņa Tumes daudzdzīvokļu mājās
  • Stāvvadu remonti Slampes daudzdzīvokļu mājās “Silavas” un “Pūpoli”
  • Zāles pļaušana Džūkstes un Lancenieku daudzdzīvokļu māju pagalmos
  • Zāles pļaušana Slampes un Tumes pagastu teritorijās
  • Turpināsies jumta remontdarbi Slampes “Lāstekās”