Plānotie darbi no 13. decembra
  • Ceļu un apsaimniekošanas teritoriju tīrīšana no sniega
  • Plānots iepirkt un nogādāt Tukuma tirgū, Pūrē un Tumē pretslīdes kaisāmo materiālu ziemas sezonai
  • Pārvaldīšanas līgumu gatavošana ar Džūkstes daudzdzīvokļu mājām
  • Zentenes ūdenssaimniecības sūkņa frekvenču regulatora un automātikas, sadalņu pārbūves pieņemšana
  • Pieprasīti Sadales tīkls tehniskie noteikumi elektroinstalāciju remontiem Džūkstes “Ausmās”, Slampes “Pūpolos” un Zentenes “Ziemeļos”
  • Sagatavošanās notekcauruļu remontam Ezera iela 10, Sēmē
  • Turpinās darbs pie 2022.gada budžeta plāna precizēšanas
  • Darbs pie informācijas apkopošanas par apsaimniekotajām daudzdzīvokļu mājām, kurām nepieciešama tehniskā apsekošana, un 2022.gada apsaimniekošanas darbu plānošana