Plānotie darbi no 12. jūlija
  • Turpinās teritoriju ļaušanas darbi visos pagastos
  • Ceļmalu pļaušana Džūkstes, Lestenes un Irlavas pagastos
  • Tikšanās ar Pūre-23 un Pūre-25 daudzdzīvokļu iedzīvotājiem
  • Kanalizācijas stāvvada remonts Ziedoņa 7a, Tumē
  • Vārtu un akas remonts Rideļu kapsētā
  • Kāpņu telpas remontdarbi Slampes “Vētrās”
  • Jumta remontdarbi Lancenieku “Cīruļos”
  • Ūdensvada remonts Abavnieku “Spārēs”
  • Tiks veiktas notekūdeņu analīzes Slampes un Džūkstes pagastos
  • Maģistrālā ūdensvada remontdarbi Lanceniekos