Plānotie darbi no 10. janvāra

• Ceļu un apsaimniekošanas teritoriju kaisīšana un attīrīšana no sniega
• 2022.gada deleģēšanas līguma sagatavošana ar pašvaldību, izmaksu un līgumu precizēšana ar pagastu pārvaldēm
• Ikdienas darbi komunikāciju uzturēšanai un apkures nodrošināšanai apsaimniekotajos objektos
• Pārvaldīšanas līgumu gatavošana un parakstīšana ar daudzdzīvokļu mājām
• Īres līgumu reģistra uzturēšana, informācijas apmaiņa ar pagastu pārvaldēm un pašvaldību
• Prasības pieteikumu sagatavošana tiesai par parādu piedziņu
• Informācijas apkopošana par apsaimniekotajām daudzdzīvokļu mājām, kurām nepieciešama tehniskā apsekošana. 2022.gada apsaimniekošanas darbu plānošana
• Uzņēmuma pamatlīdzekļu inventarizācija