Plānotie darbi no 10.augusta līdz 14.augustam

– Tukuma novada Dome 5.augustā izsludinājusi atklāto konkursu par grants materiālu piegādi ceļu segumu atjaunošanai. Saite internetā – https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/42778
– Ir iesniegti māju siltināšanas tehniskie projekti un būvvalde apstiprināti apliecinājuma kartes trīs daudzdzīvokļu mājām Slampē – Kurši, Silavas un Dziesmas. Dokumenti iesniegti arī finanšu institūcijā ALTUM
– Šonedēļ turpinās Svari – Kraučas ceļa seguma atjaunošana Lestenes pagastā
– Turpinās apkures sistēmas rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājā Gobas, Lestenē
– Ūdens skaitītāja mezgla izbūve Tumes pagasta mājā “Indāni”
– Jumta remontdarbu saskaņošana mājai Liepu iela 3 Tumē
– Siltumapgādes stāvvadu remonts Tumē
– Turpinās jumtu remontdarbi divās daudzdzīvokļu mājās Slampē – Kurši un Lāstekas
– Pēc remonta tiks uzstādīts galvenais sūknis Slampes notekūdeņu attīrīšanas iekārtās