Plānotie darbi no 02. līdz 09. janvārim
  • Pamatlīdzekļu un mazvērtīgā inventāra inventarizācija
  • 2022. gada budžeta gatavošana
  • Iekšējās siltumtrases siltināšanas darbi Lamiņu daudzdzīvokļu mājā „Avoti”
  • Līgumu gatavošana ar celtniekiem par Abavas 2 un Pūre 23 energoefektivitātes būvdarbiem
  • Ūdens skaitītāju maiņa Sēmes daudzdzīvokļu mājās
  • Ūdens skaitītāju maiņa Irlavas daudzdzīvokļu un privātmājās