Par skaitītāju maiņu un noplombēšanu

Dzīvoklī skaitītāju maiņu un noplombēšanu var veikt jebkura licencēta juridiska vai sertificēta fiziskā persona, kas veic verificētu ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu un ir tiesīga sagatavot ūdens patēriņa skaitītāju nomaiņas aktu.

Sagatavoto aktu vai tā apstiprinātu kopiju nepieciešams iesniegt pārvaldniekam.

Lai nodrošinātu operatīvu informācijas apmaiņu ar iedzīvotājiem SIA “Komunālserviss TILDe”, aicina pieteikties iespējamos sadarbības partnerus, kuri tiesīgi veikt ūdens patēriņa skaitītāja nomaiņu.

Pieteikties rakstiski uz info@ktilde.lv