Publisk info vecā

Sabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi

Ziņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem

Veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetā

Informāciju par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu

Informācija par valdes locekļa profesionālo pieredzi un izglītību

Atalgojuma principi

Valdes locekļa atalgojums

Kapitālsabiedrības statūti

Valdes nolikums

Informācija par īpašuma struktūru

Informācija par organizatorisko struktūru

Informācija par ziedojumiem

Informācija par iepirkumiem

Finanšu mērķu rezultāti

Nefinanšu mērķu rezultāti

Informācija par uzņēmumu

SIA „Komunālserviss TILDe” dibināta 2011. gada 24. maijā, savu darbību uzsāka 2011. gada 1. jūnijā. Reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā un VID kā PVN maksātājs. Uzņēmuma juridiskā adrese ir Pasta iela 1A, Tumes pagasts, Tukuma novads. SIA ‘’Komunālserviss TILDe’’ ir kapitālsabiedrība, kuras kapitāla daļas 100%  apmērā pieder Tukuma novada pašvaldībai un kura darbojas saskaņā ar Statūtiem un Tukuma novada pašvaldības lēmumiem un rīkojumiem. Sabiedrības reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls ir 2 915 110 EUR (apmaksa reģistrēta 31.10.2023.)

SIA „Komunālserviss TILDe” sākotnēji tika izveidota, lai nodrošinātu komunālo pakalpojumu sniegšanu Tumes, Irlavas, Lestenes un Degoles pagastos. Minēto pagastu nosaukumu pirmo burtu abreviatūra (TILD) ir iekļauta uzņēmuma nosaukumā.  Šobrīd komunālie un māju pārvaldīšanas pakalpojumi tiek sniegti 10 Tukuma novada pagastos – Irlavas, Lestenes, Tumes, Degoles, Slampes, Džūkstes, Sēmes, Zentenes, Pūres un Jaunsātu. Slampes, Džūkstes, Sēmes un Zentenes pagasti tika pievienoti 2012. gada 1. oktobrī. Pūres un Jaunsātu pagasti tika pievienoti 2021. gada 1. janvārī. Sākot ar 2021. gada 1. martu, kā atsevišķa uzņēmuma struktūrvienība tika reģistrēta “Tukuma tirgus”. SIA “Komunālserviss TILDe” apsaimnieko tirgus teritoriju J.Raiņa ielā 7, Tukumā. 2023. gadā uzsākta daudzdzīvokļu māju pārvaldīšana arī Tukuma novada Lapmežciema un Smārdes pagastos.

SIA ”Komunālserviss TILDe” darbs tiek organizēts pēc teritoriālā principa un ir izveidoti trīs iecirkņi:

  • Slampes iecirknis ar bāzi Džūkstē, kas apkalpo Slampes, Džūkstes, Irlavas un Lestenes pagastus;
  • Pūres iecirknis ar bāzi Pūrē, kas apkalpo Pūres, Jaunsātu, Sēmes un Zentenes pagastus;
  • Tukuma iecirknis ar bāzi Tukumā, kas apkalpo Tumes, Degoles, Smārdes pagastus, kā arī Tukuma tirgu

Tukuma novada pašvaldības 01.12.2021.g. paziņojums

Paziņojums par SIA “Komunālserviss TILDe” valdes locekļa amata pretendentu izvērtēšanas komisijas priekšlikuma noraidīšanu un nominācijas procesa izbeigšanu.

Uzņēmuma gada pārskati

SIA "Komunālserviss TILDe"

Uzņēmuma gada pārskats par 2022. gadu

SIA "Komunālserviss TILDe"

Uzņēmuma gada pārskats par 2021. gadu

SIA "Komunālserviss TILDe"

Uzņēmuma gada pārskats par 2020. gadu

SIA "Komunālserviss TILDe"

Uzņēmuma gada pārskats par 2019. gadu

SIA "Komunālserviss TILDe"

Uzņēmuma gada pārskats par 2018. gadu

SIA "Komunālserviss TILDe"

Uzņēmuma gada pārskats par 2017. gadu

Operatīvie finanšu pārskati

SIA "Komunālserviss TILDe" Bilance uz 30.09.2023

SIA "Komunālserviss TILDe" Bilance uz 30.06.2023

SIA "Komunālserviss TILDe" Bilance uz 31.03.2023

SIA "Komunālserviss TILDe" Bilance uz 30.09.2022

SIA "Komunālserviss TILDe" Bilance uz 30.06.2022

SIA "Komunālserviss TILDe" Bilance uz 31.03.2022

SIA "Komunālserviss TILDe" Bilance uz 31.12.2021

SIA "Komunālserviss TILDe" Bilance uz 30.09.2021

SIA "Komunālserviss TILDe" Bilance uz 30.06.2021

SIA "Komunālserviss TILDe" Bilance uz 31.03.2021

SIA "Komunālserviss TILDe" Bilance uz 30.09.2020

SIA "Komunālserviss TILDe" Bilance uz 30.06.2020

SIA "Komunālserviss TILDe" Bilance uz 31.03.2020

Dalībnieka sapulces lēmumi

Uzņēmuma stratēģija