Ūdenssaimniecības pakalpojumi

Apstiprinātais tarifs no 01.09.2023.

• ūdensapgādes pakalpojumu tarifa projekts 1,29 EUR/m3 + PVN
• kanalizācijas pakalpojumu tarifa projekts 1,53 EUR/m3 + PVN

Apstiprinātie tarifi no 01.05.2023.

• ūdensapgādes pakalpojumu tarifs 1,84 EUR/m3 + PVN
• kanalizācijas pakalpojumu tarifs 2,20 EUR/m3 + PVN

Apstiprinātie tarifi no 01.02.2023.

• ūdensapgādes pakalpojumu tarifs 1,57 EUR/m3 + PVN
• kanalizācijas pakalpojumu tarifs 1,84 EUR/m3 + PVN

Spēkā esošie tarifi līdz 31.01.2023.

Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs 1,04 EUR/m3 + PVN
Kanalizācijas pakalpojumu tarifs 1,37 EUR/m3 + PVN

Tarifu projekta infogramma