Ūdensapgādes pakalpojumu sniegšana

Dzeramā ūdens piegāde un notekūdeņu pieņemšana

Asenizācijas pakalpojumi

Ūdens tarifs 1,04 EUR/m3 + PVN
Kanalizācijas tarifs 1,37 EUR/m3 + PVN

Daudzums (līdz 3 m3) 23,97 EUR/m3 + PVN
Daudzums (no 3 m3 līdz 5 m3) 39,67 EUR/m3 + PVN
Transporta izdevumi 0,83 EUR/km + PVN”