Pašvaldības dzīvokļu izīrēšana
Pamatojoties uz 2022. gada 1. jūnijā ar Tukuma novada pašvaldību parakstīto Plnvarojuma līgumu un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas lēmumiem, SIA “Komunālserviss TILDe” atbild  par Tukuma novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo Tukuma novada Tumes, Degoles, Sēmes, Zentenes, Slampes, Džūkstes, Irlavas,  Lestenes, Pūres un Jaunsātu pagastu administratīvajā teritorijā esošu dzīvojamo  telpu īres līgumu noslēgšanu un īres maksas iekasēšanu.

Kontaktinformācija

Inese Kurzemniece

29 419 049

info@k-tilde.lv