Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrēšana

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas iesniegums
(apliecinājums)

4. pielikums Tukuma novada Domes 25.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr.17 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Tukuma pašvaldībā”

Iesniegums lejuplādei

Lejuplādēt iesniegumu

Vēlies uzdot jautājumu?
Sazinies ar mums,
sūtot jautājumu uz
info@ktilde.lv

  Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājums

  4. Vai objektā ūdensapgādes patēriņa uzskaitei ir uzstādīts ūdens mērītājs?*

  Lūdzu, ņemt vērā, ka: Krājtvertņu gadījumā esošam vai prognozējamajam ūdens patēriņa apjomam jāsakrīt ar izvedamo notekūdeņu apjomu gadā.

  5. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas veids (atzīmēt atbilstošo vai atbilstošos):*

  6. Kā īpašumā tiek nodrošināta atbilstoša notekūdeņu apsaimniekošana?*

  7. Decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu/nosēdumu pašreizējais izvešanas biežums:*

  8. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas tvertnes (bedres) tilpums*

  9. Cik bieži tiek veikta regulārā apkope lokālajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām:*

  10. Vai plānojat pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem?*

  11. Kad plānojat pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem?

  Objekta īpašnieks*