Daudzdzīvokļu namu apsaimniekošana

SIA “Komunālserviss TILDe” ir profesionāls daudzdzīvokļu māju pārvaldnieks un saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likumu un citiem normatīvajiem aktiem sniedz ēku apsaimniekošnas pakalpojumus Tukuma novada Tumes, Degoles, Irlavas, Lestenes, Slampes, Džūkstes, Sēmes, Zentenes, Pūres un Jaunsātu pagastos.

Kopš 2021. gada 16. jūlija SIA “Komunālserviss TILDe” ir reģistrēta dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrā: https://bis.gov.lv/bisp/lv/house_managers

Dzīvokļa īpašnieks, tā tiesības, pienākumi, atbildība
Dzīvokļu īpašnieku kopība, tās kompetence, lēmumu pieņemšanas kārtība
Dzīvokļa īpašuma likums

Kontaktinformācija

28 734 991

info@ktilde.lv