No 1. septembra tiek samazināti ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi

SIA “Komunālserviss TILDe” informē, ka SPRK (Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija) ir apstiprinājusi jaunus ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.

No 2023. gada 1. septembra stāsies spēkā šādi tarifi, kas būs par 30% zemāki nekā līdzšinējie:

• ūdensapgādes pakalpojuma tarifs 1,29 EUR/m3 (bez PVN)
• kanalizācijas pakalpojuma tarifs 1,53 EUR/m3 (bez PVN)