Jauns nešķiroto sadzīves atkritumu savākšanas tarifs no 1. septembra