Jauna rēķinu apmaksas iespēja VAS “Latvijas Pasts” nodaļās

SIA “Komunālserviss TILDe” informē, ka ir noslēgusi sadarbības līgumu ar valsts akciju sabiedrību “Latvijas Pasts” par maksājumu pieņemšanu pasta nodaļās rēķiniem ar svītrkodiem. Turpmāk SIA “Komunālserviss TILDe” klientiem komunālo maksājumu rēķinus būs iespēja apmaksāt visās pasta nodaļās. VAS “Latvijas Pasts” komisija 0,50 EUR par katra rēķina apstrādi.