Jaunā norēķinu un saziņas vietne SIA “Komunālserviss TILDe” klientiem

Turpinot pakalpojumu kvalitātes attīstību, SIA “Komunālserviss TILDe” aicina klientus izmēģināt jaunu vietni ērtākai skaitītāju rādījumu iesniegšanai, norēķiniem par pakalpojumiem, un saziņai.

Bill.me ir Latvijā izstrādāts finanšu vadības rīks, ko iedzīvotāji jau vairākus gadus izmanto visos valsts reģionos.

Papildus tiešsaistes vietnei ir pieejama bezmaksas mobilā lietotne iOS, Android un Huawei ierīcēm, kas nodrošina absolūto servisa lietošanas brīvību.

Ar Bill.me ir iespējams:
NODOT skaitītāju rādījumus ar vienu klikšķi
SAŅEMT UN APSKATĪT rēķinus
PĀRSKATĪT savu maksājumu un rēķinu vēsturi
VEIKT rēķina apmaksu ar norēķinu kartēm
UZZINĀT par SIA “Komunālserviss TILDe” aktualitātēm

Reģistrācija, skaitītāju rādījumu nodošana un rēķinu saņemšana Bill.me vietnē ir bez maksas.

Visi klienti, kuri jau izmanto savu e-pastu saziņai ar SIA “Komunālserviss TILDe” saņems reģistrācijas saiti. Pārējos klientus aicinām uz e-pasta adresi info@k-tilde.lv iesūtīt šādu informāciju: vārds, uzvārds, klienta numurs, īpašuma adrese.
Vairāk informācijas par Bill.me iespējām un priekšrocībām var iegūt tīmekļa vietnē www.bill.me.