Galvenie plānotie darbi septembrī
  • Daudzīvokļu ēku iedzīvotāju aptaujas par siltummezglu ierīkošanu un remontiem
  • Daudzīvokļu ēku sagatavošana apkures sezonai
  • Tukums tirgus avārijas stāvoklī esošo kiosku demontāžās darbi un jauno galdu iegāde
  • Pašvaldības ielu un apsaimniekošanas teritoriju uzkopšanas un pļaušanas darbi
  • Ūdens skaitītāju uzstādīšana, nomaiņa un pārbaude daudzdzīvokļu mājās
  • Ūdenssaimniecības sistēmas ikdienas uzturēšana un avārijas likvidēšanas darbi
  • Ikdienas darbi inženierkomunikāciju uzturēšanai apsaimniekošanas objektos
  • Pārvaldīšanas līgumu gatavošana un parakstīšana ar daudzdzīvokļu mājām un iedzīvotajiem
  • Sapulces organizēšana daudzdzīvokļu māju remontplānu apspriešanai un saskaņošanai
  • Ikdienas īres līgumu reģistra uzturēšana, informācijas apmaiņa ar pagastu pārvaldēm un domi