Galvenie plānotie darbi oktobrī
  • Daudzdzīvokļu ēku apkures sezonas uzsākšana
  • 6.oktobrī plkst. 14.00 notiks sapulce ar pašvaldības vadību un tirgotājiem par Tukums tirgus darbību
  • Ikdienas darbi daudzdzīvokļu māju uzturēšanai
  • Pašvaldības ielu un apsaimniekošanas teritoriju uzkopšanas un pļaušanas darbi
  • Ūdens skaitītāju uzstādīšana, nomaiņa un pārbaude daudzdzīvokļu mājās
  • Ūdenssaimniecības sistēmas ikdienas uzturēšana un avārijas likvidēšanas darbi
  • Ikdienas darbi inženierkomunikāciju uzturēšanā apsaimniekošanas objektos
  • Pārvaldīšanas līgumu gatavošana un parakstīšana ar daudzdzīvokļu mājām un iedzīvotajiem
  • Sapulces organizēšana daudzdzīvokļu māju nākamā gada remontu plānu apspriešanai un skaņošanai
  • Ikdienas īres līgumu reģistra uzturēšana, informācijas apmaiņa ar pagastu pārvaldēm un domi