Galvenie plānotie darbi maijā
 • Pilnvarojuma līguma sagatavošana par pašvaldības dzīvokļu un dzīvojamo telpu apsaimniekošanu un īres maksas iekasēšanu
 • Atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana Pūres pagasta Dzintara ŪAS
 • Dokumentācijas sagatavošana Slampes daudzdzīvokļu mājai “Kurši” DME realizēšanai
 • Tirgus avārijas stāvoklī esošo kiosku demontāža
 • Tirgus elektroinstalācijas remontdarbi
 • Ceļu, ielu un apsaimniekošanas teritoriju uzturēšanas un pļaušanas darbi
 • Ūdens skaitītāju uzlikšana, nomaiņa un pārbaude daudzdzīvokļu mājās
 • Ūdensvada un kanalizācijas tīklu ikdienas uzturēšanas un avārijas likvidēšanas remontdarbi
 • Ikdienas darbi inženierkomunikāciju uzturēšanai apsaimniekotajos objektos
 • Pārvaldīšanas līgumu gatavošana un parakstīšana ar daudzdzīvokļu mājām un iedzīvotajiem
 • Ikdienas īres līgumu reģistra uzturēšana, informācijas apmaiņa ar pagastu pārvaldēm un pašvaldību