Galvenie plānotie darbi februārī
  • Ceļu, ielu un apsaimniekošanas teritoriju tīrīšana, sniega tīrīšanas un kaisīšanas darbi
  • Ūdens skaitītāju uzlikšana un nomaiņa daudzdzīvokļu mājās
  • Ūdensvada ikdienas uzturēšanas un avāriju likvidēšanas remontdarbi
  • gada deleģēšanas līguma ar pašvaldību izskatīšana domē
  • Ikdienas darbi inženierkomunikāciju uzturēšanā un apkures nodrošināšanā apsaimniekošanas objektos
  • Turpinās Pārvaldīšanas līgumu gatavošana un parakstīšana ar daudzdzīvokļu mājām un iedzīvotajiem
  • Ikdienas īres līgumu reģistra uzturēšana, informācijas apmaiņa ar pagastu pārvaldēm un domi
  • Darbs pie informācijas apkopošanas par apsaimniekotajām daudzdzīvokļu mājām, kurām nepieciešama tehniskā apsekošana un 2022.gada apsaimniekošanas darbu veikšana