Galvenie plānotie darbi augustā
  • Ekskavatora piegādes organizēšana
  • Daudzdzīvokļu ēkas iedzīvotāju aptaujas par siltummezglu ierīkošanu un remontiem
  • Tukuma tirgus avārijas stāvoklī esošo kiosku demontāžas darbi un jauno galdu iegāde
  • Pašvaldības ielu un apsaimniekošanas teritoriju uzkopšanas un pļaušanas darbi
  • Ūdens skaitītāju uzstādīšana, nomaiņa un pārbaude daudzdzīvokļu mājās
  • Ūdenssaimniecības sistēmas ikdienas uzturēšanas un avārijas likvidēšanas darbi
  • Ikdienas darbi inženierkomunikāciju uzturēšanai apsaimniekošanas objektos
  • Pārvaldīšanas līgumu gatavošana un parakstīšana ar daudzdzīvokļu mājām un iedzīvotājiem
  • Ikdienas īres līgumu reģistra uzturēšana, informācijas apmaiņa ar pagastu pārvaldēm un domi