Galvenie plānotie darbi aprīlī
 • Uzņēmuma 2021.gada gada pārskata apstiprināšana kapitāldaļu turētāja sapulcē
 • Atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana Dzintara ŪAS
 • Avārijas stāvoklī esošo kiosku un nojumju demontāža Tukuma tirgus teritorijā
 • Tirgus elektroinstalācijas remontdarbi
 • Ceļu, ielu un apsaimniekošanas teritoriju uzturēšanas darbi
 • Ūdens skaitītāju uzlikšana, nomaiņa un pārbaude daudzdzīvokļu mājās
 • Ūdensvada un kanalizācijas tīklu ikdienas uzturēšanas un avārijas likvidēšanas remontdarbi
 • Ikdienas darbi inženierkomunikāciju uzturēšanā apsaimniekotajos objektos
 • Pārvaldīšanas līgumu gatavošana un parakstīšana ar daudzdzīvokļu mājām un iedzīvotajiem
 • Ikdienas īres līgumu reģistra uzturēšana, informācijas apmaiņa ar pagastu pārvaldēm un pašvaldību
 • Darbinieku kārtējā darba drošības instruktāža un obligātās veselības pārbaudes