Daudzdzīvokļu māju sapulce Slampē 28. jūnijā!

SIA “Komunālserviss TILDe” 28. jūnijā plkst. 17.30 Slampes kultūras pilī organizē dzīvokļu īpašnieku sapulci Slampes daudzdzīvokļu mājām, kuras ir pieslēgtas centralizētajiem siltumapgādes tīkliem.

Dienas kārtībā – māju iekšējo siltummezglu uzstādīšana daudzdzīvokļu mājās un Tukuma novada pašvaldības piedāvātās atbalsta iespējas energoefektivitātes pasākumu veikšanai.

Aicinām ierasties sekojošu māju pārstāvjus un dzīvokļu īpašniekus:

 • Arāji
 • Audzes
 • Dzelmes
 • Dziesmas
 • Kurši
 • Lāstekas
 • Pūpoli
 • Silavas
 • Vēsmas
 • Vētra
 • Zemgaļi