Cenu aptauja “Tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanai daudzdzīvokļu mājai “Veldres”, Lestene, Lestenes pagastā, Tukuma novadā