Cenu aptauja “Tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanai daudzdzīvokļu mājai “Stadiona iela 34″, Lapmežciems, Lapmežciema pagastā, Tukuma novadā”

UZAICINĀJUMS

Piedalīties SIA “Komunālserviss TILDe” cenu aptaujā par Tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanu daudzdzīvokļu mājai Stadiona iela 34, Lapmežciemā, Lapmežciema pagastā, Tukuma novadā Nr. 1-18/13

Uzaicinājums cenu aptaujai

1. pielikums Piedāvājuma vēstule
2. pielikums Apsekošanas uzdevums
3. pielikums Apliecinājums par objekta apsekošanu
4. pielikums Apliecinājums par objekta neapsekošanu

Inventarizācijas lieta