CENU APTAUJA “TEHNISKĀS APSEKOŠANAS ATZINUMA SAGATAVOŠANAI DAUDZDZĪVOKĻU MĀJAI LIEPU IELĀ 9, LAPMEŽCIEMS, LAPMEŽCIEMA PAGASTĀ, TUKUMA NOVADĀ”

UZAICINĀJUMS

Piedalīties SIA “Komunālserviss TILDe” cenu aptaujā par Tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanu daudzdzīvokļu mājai Liepu iela 9, Lapmežciemā, Lapmežciema pagastā, Tukuma novadā Nr. 1-18/18

Piedāvājumu lūdzam iesniegt līdz 2024.gada 30. maija, plkst. 12:00

Uzaicinājums cenu aptaujai

1. pielikums Piedāvājuma vēstule
2. pielikums Apsekošanas uzdevums
3. pielikums Apliecinājums par objekta apsekošanu
4. pielikums Apliecinājums par objekta neapsekošanu
5. pielikums Inventarizācijas lieta
6. pielikums Fasāžu plaisu fotofiksāžas