Cenu aptauja “Tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanai daudzdzīvokļu mājai Liepu iela 13, Lapmežciems, Lapmežciema pagastā, Tukuma novadā”