Cenu aptauja par Tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanu daudzdzīvokļu mājai Liepu ielā 11, Lapmežciemā, Tukuma novadā

Aicinām pretendentus līdz 2024. gada 1.marta plkst .16:00 iesniegt savus piedāvājumus tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanai daudzdzīvokļu mājai Liepu ielā 11, Lapmežciemā, Tukuma novadā saskaņā ar uzaicinājumu cenu aptaujai un tam pievienotajiem pielikumiem.

Uzaicinājums cenu aptaujai
Papildināts uzaicinājums ar 6.3.6. punktu
(26.02.2024.)

1. pielikums Pretendenta piedāvājuma vēstules forma
2. pielikums Apsekošanas uzdevums
3. pielikums Apliecinājums par objekta apsekošanu
4. pielikums Apliecinājums par objekta neapsekošanu
5. pielikums Inventarizācijas lieta