Cenu aptauja par kanalizācijas un ūdens stāvvadu nomaiņu daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā “Pūre 24”