Cenu aptauja “Energoaudita izstrāde daudzdzīvokļu mājai Liepu ielā 11, Lapmežciemā, Tukuma novadā”

UZAICINĀJUMS

Piedalīties SIA “Komunālserviss TILDe” cenu aptaujā par Energoaudita izstrādi daudzdzīvokļu mājai Liepu ielā 11, Lapmežciemā, Tukuma novadā. Cenu aptaujas identifikācijas Nr. 1-18/14

Uzaicinājums cenu aptaujai

1. pielikums Piedāvājuma vēstule;
2. pielikums Energoaudita uzdevums;
3. pielikums Apliecinājums par objekta apsekošanu;
4. pielikums Apliecinājums par objekta neapsekošanu;
5. pielikums Inventarizācijas lieta.

TAA